Què fem

Assessoria fiscal
 • Declaracions fiscals: Impost sobre la Renda, Impost de Societats, IVA, etc.
 • Planificació fiscal: Preveure i anticipar-se per adoptar a temps les opcions més favorables per al nostre client
 • Assessorament i gestió de les relacions amb Hisenda (inspeccions i altres)
Assessoria laboral
 • Gestió de nòmines, altes i baixes, seguretat social
 • Assessorament i gestió de modalitats de contractació
Assessoria comptable
 • Implantació del pla comptable adaptat a les necessitats de l’empresa
 • Anàlisi de costos
 • Seguiment periòdic de l’evolució de l’empresa i recomanacions de millora
 • Elaboració i legalització dels llibres oficials i presentació dels comptes anuals
Assessoria financera
 • Anàlisi de la situació financera i de les possibilitats de millora en estructura i costos
 • Gestió i tramitació de finançament en entitats financeres i d’ altres de finançament alternatiu
Assessoria jurídica
 • Constitució de societats
 • Contractes civils i mercantils
Plans d’empresa i de viabilitat
 • Anàlisi del producte o servei, del mercat i la competència
 • Pla de finançament i la seva gestió
 • Diagnòstics de situació i propostes d’actuació
Gestoria
 • Gestions i tràmits davant les diverses administracions (local, Generalitat, Estat)
Assegurances
 • Assegurances de vida, salut,  llar, vehicles, responsabilitat civil, etc.
 • Auditoria de riscos del client i disseny de la cobertura òptima que s’adapti millor a les seves necessitats
Tramitació d’ajuts
 • Informació i tramitació de les diferents línies d’ajut de les diverses administracions (local, Generalitat, Estat)
 • Seguiment i avís als clients de les convocatòries
Gestió immobiliària
 • Intermediació en la compra, venda i lloguer d’immobles urbans i de finques rústiques
 • Assessorament jurídic, financer i fiscal  sobre les millors opcions de contractació i finançament  per a cadascuna de les parts